ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Etik Kurallar Kılavuzu


Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) etkinliklerinde görev alan herkes etik davranış içinde olmalıdır. Bu kişiler dürüst ve tarafsız olmalı, aşağıda belirtilen etik kurallar doğrultusunda çalışmalıdır. Bu belgenin amacı, ECZAK etkinlikleri ile ilgili etik standartların ayrıntılarını vermektir. ECZAK etkinliklerinde görev alan herkes bu belgenin sonunda yer alan “Gizlilik ve Etik Kurallar Bildirimi”ni imzalamalıdır.

ECZAK Etik Kuralları

1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmaları, ECZAK değerlendirme ölçütlerine göre, kamu güvenliği, sağlığı ve yararı dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda görev alanlar, bu görevleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri açıklama sorumluluğunu kabul ederler.

2. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, tüm çıkar çatışmalarından kaçınırlar ve çıkar çatışması fark ettiklerinde ECZAK’ı bilgilendirirler.

3. Bir eğitim kuruma danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiş olan, bir kurumun kuruluşunda görev almış olan veya halen görev alan ECZAK üyeleri, bu kuruma yönelik değerlendirme için oluşturulan ziyaret ekibinde yer alamazlar.

4. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon çalışmalarında görev alanlar, kendileri ile değerlendirilecek eğitim kurumları arasında çıkar çatışması yaratacak hiçbir görevi üstlenmezler, hiçbir görüşmede bulunmazlar ve tartışma içine girmezler.

5. Özdeğerlendirme ve değerlendirme raporlarında yer alan bilgiler, yalnızca ECZAK’ın ve değerlendirme ziyaret ekibinin kullanımı içindir ve ilgili eğitim kurumunun izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak, kurumun adı belirtilmeden ve belli olmayacak şekilde ECZAK tarafından kullanılabilir.

6. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, gizli belge, bilgi ve bulguları açıklayamazlar. Yasal zorunluluklarla yapılması gereken açıklamalar ECZAK sorumluluğunda yapılır.

7. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, kendilerine verilen özdeğerlendirme raporlarını ve kurumdan edindikleri diğer belgeleri kopyalayamazlar, çoğaltamazlar ve değerlendirme görevlerinin bitiminde ECZAK’a geri verirler.

8. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, akreditasyon sürecinde yapacakları açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını kabul ederler. Bu süreci olumsuz etkileyebilecek kişisel tercihlerini öne çıkaran davranışlardan ve bir gerçeği yanlış yorumlayan ya da gizleyen ifadelerden kaçınırlar.

9.  ECZAK çalışmalarında görev alanlar, herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı kabul ederler, tüm taraflara eşit ve adil davranırlar.

10. ECZAK çalışmalarında görev alanlar, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek sağlamayı kabul ederler.

11. ECZAK, çalışmalarında görev alanları ve değerlendirme ile ilgili tüm tarafları bu etik kurallar konusunda bilgilendirir.

12. Bu etik kurallara uymadığı saptanan kişilerin görevlerine ECZAK tarafından son verilir.