ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Gizililik


Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’nda görev alan bir kişi olarak, ben  ………………………………………..…….,

1.    Yukarıda belirtilen etik kuralları okuduğumu, anladığımı, en üst düzeyde etik ve mesleki davranış içinde olacağımı;

2.    Çalışmalarımı ECZAK ölçütlerine göre ve kamunun güvenliği, sağlığı ve çıkarı doğrultusunda yapmayı ve bu görevler ile doğrudan ya da dolaylı olarak çatışan faktörleri anında açıklama sorumluluğunu;

3.    Güvenilir bir kişi olarak hareket etmeyi, tüm çıkar çatışmalarından kaçınmayı ve çıkar çatışmasının ortaya çıktığı durumlarda ECZAK’ı bilgilendirmeyi;

4.    Görevim nedeniyle ulaştığım tüm belge ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı;

5.    Akreditasyon süreci içinde yapacağım açıklamaların tarafsız ve doğru olacağını;

6.    Herkese ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, medeni durum ve siyasi görüş gibi özelliklerine bakmaksızın eşit davranmayı;

7.    Çalışma arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve etik kurallara uymaları konusunda destek olmayı;

8.    Bu etik kurallara uymadığım durumda ECZAK tarafından görevime son verilmesini kabul ettiğimi bildiririm.

 

İmza:

 

Tarih: …… / …… / …………