ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kalite Değerlendirme Komisyonu Yönergesi


Kalite Değerlendirme Komisyonu (KDK)

Kalite Değerlendirme Komisyonu ikisi öğretim üyesi ve biri eczacı olmak üzere üç kişiden oluşur. Geçmişte ECZAK üyesi veya diğer komisyonlarda görev almış üyeler arasından ECZAKDER tarafından seçilir; üyeler arasından bir başkan görevlendirilir. KDK üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler devam eden dönemde bir kez daha seçilebilir.

Kalite Değerlendirme Komisyonu’nun Görevleri

KDK her yıl sonunda ECZAKDER’in faaliyetlerini aşağıda verilen konularda inceler.

  • a) ECZAKDER ve ECZAK toplantı tutanakları,
  • b) Akreditasyon kararları,
  • c) En çok iki programın değerlendirme süreci belgeleri,
  • d) Yıllık Faaliyet Raporları

Gerekirse, ECZAKDER ve ECZAK üyeleriyle görüşme yapar. İç Kalite Güvence Değerlendirme Raporu (İKGDR) hazırlar. İnceleme sonucunda, değerlendirme ve önerilerini kapsayan İKGDR‘nu ECZAKDER’e bildirir.

Bu değerlendirmede:

  • a) ECZAKDER faaliyetlerinin yönetmelik ve Yönergelere uygunluğunu,
  • b) Güçlü ve gelişmeye açık yönlerini,
  • c) Önceki dönemde tespit edilen gelişmeye açık yönlerin iyileştirilip iyileştirilmediğini İKGDR belirtir.