ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu


 

 

ADI VE SOYADI | FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

1.

Prof.Dr. Belma GÜMÜŞEL (Başkan)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı  
belmagumusel@yahoo.com

2.

AsiyeMeric

Doç.Dr. Asiye MERİÇ (Sekreter)

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
americ@anadolu.edu.tr

3.

SerpilNebioglu1

Prof.Dr. Serpil NEBİOĞLU

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı  
snebioglu@ankara.edu.tr

4. NevinCelebi

Prof.Dr. Nevin ÇELEBİ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  
ncelebi@gazi.edu.tr

5.

Zühre Şentürk

Prof.Dr. Zühre ŞENTÜRK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
zuhresenturk@hotmail.com

6. HandeGurerOrhan

Prof.Dr. Hande Gürer ORHAN

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı  
hgurer@gmail.com

7. Şule RABUŞ

Prof.Dr. Şule RABUŞ

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
sulerabus@yahoo.com

8.

Doç.Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji Anabilim Dalı
ckemalb@yahoo.com

9.

NazliSencan

Yrd.Doç.Dr. Nazlı ŞENCAN

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
nazlisencan@gmail.com

Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu'nun görevleri :

  1. Mezuniyet öncesi eczacılık eğitimi ulusal standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık program ve belgeleri hazırlamak,
  2. Akreditasyon sürecine başvuran veya başvurmayı düşünen Eczacılık Fakültelerinin talebi ve ECZAK'ın görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme, ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  3. ECZAK ve alt komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  4. ECZAK'ın görevlendireceği konularda akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamak ve onay için ECZAK'a sunmak.