ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu


 

 

ADI VE SOYADI | FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

1. Neşe KIRIMER

Prof.Dr. Neşe KIRIMER 

Başkan

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi Anabilim Dalı

 

2.

NazliSencan

Yrd.Doç.Dr. Nazlı ŞENCAN

Sekreter

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
nazlisencan@gmail.com

3.

Prof.Dr. Nurettin ABACIOĞLU

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

nuriabaci@gmail.com

4. NevinCelebi

Prof.Dr. Nevin ÇELEBİ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  
ncelebi@gazi.edu.tr

5.

Prof.Dr.Belma KOÇER GÜMÜŞEL

Lokman Hekim Üniversitesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

belmagumusel@yahoo.com

6. HandeGurerOrhan

Prof.Dr. Hande Gürer ORHAN

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı  
hgurer@gmail.com

7. Şule RABUŞ

Prof.Dr. Şule RABUŞ

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
sulerabus@yahoo.com

8.

Prof.Dr. Hasan KIRMIZIPEKMEZ

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

9.

Doç.Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji Anabilim Dalı
ckemalb@yahoo.com

Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu'nun görevleri :

  1. Mezuniyet öncesi eczacılık eğitimi ulusal standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amacıyla eğitim ve danışmanlık program ve belgeleri hazırlamak,
  2. Akreditasyon sürecine başvuran veya başvurmayı düşünen Eczacılık Fakültelerinin talebi ve ECZAK'ın görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme, ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  3. ECZAK ve alt komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  4. ECZAK'ın görevlendireceği konularda akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamak ve onay için ECZAK'a sunmak.