ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ECZAK Kurul Üyeleri 2021-2024


 

 

ADI VE SOYADI | FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

1.

Prof.Dr. Sedef KIR

Başkan

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı

sekir@hacettepe.edu.tr

2.

Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN

Önceki Başkan

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F. Kimya Anabilim Dalı

sozden@ankara.edu.tr

3.

Prof.Dr. Aysun PABUÇCUOĞLU

Başkan Yardımcısı


Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı
aysun.pabuccuoglu@ege.edu.tr

4.

Prof. Dr. Meral TUNÇBİLEK

Sekreter

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

tuncbile@pharmacy.ankara.edu.tr

5.

Prof.Dr. Neşe KIRIMER

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Emekli Öğretim Üyesi  

nkirimer@gmail.com

6.

Prof.Dr.Sema BURGAZ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

sema.burgaz@gmail.com

7.

Prof.Dr. Benay CAN EKE

(ECZAKDER temsilcisi)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmsötik Toksikoloji Anabilim Dalı

benay.c.eke@pharmacy.ankara.edu.tr

8.

Prof. Dr. Nilgün KARALI

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

karalin@istanbul.edu.tr

9.

Prof. Dr. Şule RABUŞ

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

sulerabus@yahoo.com

10.

Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU

(TİTCK temsilcisi)

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanı

demet.aydink@titck.gov.tr

11.

Uzm. Ecz. Gamze KORUBÜK

(Kamu Hast. temsilcisi)

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Erişkin Hastanesi Başeczacısı

gamzekorubuk@gmail.com

12. Ecz.Halil Tunç KÖKSAL

Ecz.Halil Tunç KÖKSAL

(İlaç endüstrisi temsilcisi)

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı

tunc.koksal@ieis.org.tr

13.

Ecz. Oğuz EKİNCİOĞLU

(Türk Eczacıları Birliği temsilcisi)

Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı

oguzekincioglu@hotmail.com

14. Av. Tülin ÇAKIN

Av. Tülin ÇAKIN

(Toplum temsilcisi)

çakintulin@yahoo.com.tr

15.

Ecem CANSEVEN

(Öğrenci temsilcisi)

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

ecem.cnsvn97@gmail.com