ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Tarihçe


Eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması amacıyla, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) bağımsız ve katılımcı bir kurumsal yapılanma sürecinin başlangıcı olarak 16-09-2011 tarihinde  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) Yönergesini oluşturmuştur.

Yönergenin 5. Maddesi uyarınca ECZAK, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi tarafından belirlenen yedi Eczacılık Fakültesi’nin (Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Marmara, Ankara, Gazi ve Ege Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri) Fakülte Kurullarında belirlenen 7 Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kurum bünyesinden bir Eczacı, TEB tarafından belirlenen bir Serbest Eczacı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir Hastane Eczacısı, Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi tarafından belirlenen bir Öğretim Üyesi, bir Öğrenci Temsilcisi ve bir Toplum Temsilcisinden oluşmaktadır.

ECZAK ilk toplantısı 06-01-2011 tarihinde yapılmıştır; Prof. Dr. Sevim Rollas başkan,  Prof. Dr. Levent Üstünes başkan yardımcısı , Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel  sekreter seçilmiştir. 10-04-2012 tarihinde yapılan kurulda ECZAK ve Alt Komisyonlarınnın Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Kabul edilmiş ve  27-04- 2012 tarihinde ECZDEK tarafından onaylanmıştır.

ECZAK, Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitim Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları'nı 12 Temmuz 2013 tarihinde yayımlamıştır.

ECZAK, tüzel kişilik kazanmak amacıyla  Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'’ni ECZAKDER) kurmuş; dernek tüzüğü Valiliğin 09.05.2014 gün ve 132/40 sayılı yazısıyla kabul edilmiştir