ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Yönetim Kurulu


Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Yönetim Kurulu Üyeleri - Güncel

1. Prof. Dr. Sevim ROLLAS

Prof. Dr. Sevim ROLLAS

Başkan

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’nden Lisans derecesini, 1974’de Farmasötik Kimya Kürsüsün’nden Doktora derecesini, 1980’de doçent unvanını aldı 1984 yılında M.Ü. Eczacılık Fakültesi’nde göreve başladı. 1988’de profesör unvanını aldı. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eczacılık Fakültesi Dekanı, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi yürütücü sekreterliği ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Stratejik Plan Komisyonu, Mevzuat Komisyonu üyeliği ve Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Sekreterliği görevlerinde bulundu. Türk Eczacıları Birliği 2010 yılı Bilim Ödülü aldı. Şubat 2012 yılında emekli oldu. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) başkanı olarak görev yaptı. Halen Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) başkanıdır. Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Takım Başkanı değerlendirici olarak görev aldı. Uluslar arası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 130’un üzerinde makalesi çok sayıda atıf aldı; h faktörü 26’dır.

2. Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN

Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN

Başkan Yardımcısı

1946 yılında Yozgat-Akdağmadeni’nde doğdu. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl asistan olarak göreve başladı. 1972’de Farmasötik Kimya kürsüsünden doktora derecesini, 1978 yılında doçent ünvanını aldı. 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Profesör olarak atandı. 1990-1993 K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tekrar göreve başladı. 1996-2008 yılları arasında aynı fakültenin Dekanlık görevini yürüttü. 2000-2008 yıllarında Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Eğitim Konseyi Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Sözcüsü olarak çalıştı. 2001 yılında Türk Kodeksi komisyon üyeliğine atandı. 2011 yılında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’nda çalışmaya başladı. Kasım 2013’de emekli oldu. Halen Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Başkan Yardımcısı ve ECZAK Başkanı olarak görev yapmakta ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri bulunan Özden’in Bioorganic and Madicinal Chemistry (2005)’de yayınlanan bir makalesi ELSEVIER tarafından 2005-2008 yılları arasında en fazla atıf alan makale ödülüne layık görülmüştür.

3.

Prof. Dr. Binay CAN EKE

Genel Sekreter

1982 yılında lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden aldıktan sonra 1983 yılında aynı fakültenin Farmasötik Toksikoloji AD’da araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1986 ve 1992 yılında yüksek lisans ve doktora derecelerini bu bölümden aldı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 1997’de  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Doktora sonrası çalışmaları için ABD, New York, Rochester Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı'nda (1992-1993) burslu olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyon üyesi olup, Disiplinlerarası Adli Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.  Türk Toksikoloji Derneği Başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra,  EUROTOX, IUTOX, gibi uluslararası kuruluşlar ve Ankara Farmasötik Bilimler Derneği üyesidir. 2011 yılından bu yana ‘’Avrupa Kayıtlı Toksikolog  (European Registered Toxicologist , E.R.T.) unvanına sahiptir.  Halen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu, TAPDK  ve TİTCK- GBTÜ Komisyon üyesi olarak görev yapmakta ve ECZAKDER Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir.. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri mevcuttur.

4.

Prof.Dr. Mesut SANCAR

Sayman

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Klinik Eczacılık Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 2011 ylında Doçent, 2017 yılında da Profesör oldu. 1998 yılında Klinik Eczacılık Derneği kurucuları arasında yer aldı ve halen aynı derneğin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 2009 ylınından beri kendi fakültesi dışındaki bazı eczacılık fakültelerinde klinik eczacılık dersleri vermeye devam etmektedir. 2003 yılından beri Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından yürütülen klinik eczacılık konulu meslek içi eğitim programlarının eğitici kadrosunda yer almıştır. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat ve Standartları Belirleme Komisyonu üyesidir. 2016-2018 yılları arasında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu Kurulu üyeliği yaptı ve halen Ulusal Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği saymanlığı yapmaktadır. 2002 yılından beri Avrupa Klinik Eczacılık Derneği üyesi olup her yıl düzenli olarak bilimsel kongrelerini takip etmektedir. 2012-2015 yılları arasında dekan yardımcılığı yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı başkanlık ve EUS Program Yöneticiliği görevini sürdürmektedir. Uluslararası ve ulusal bir çok makalesi ve sunumu bulunmaktadır.

5.

Prof. Dr. Gülberk UÇAR

Üye

1975 yılında Hornell Senior High School (ABD)’dan, 1979 yılında HÜ Eczacılık Fakültesi’den mezun oldu. 1980 yılında HÜ Eczacılık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1983 yılında Bilim Uzmanlığı; 1991 yılında Doktora derecelerini aldı. 1995 yılında Biyokimya dalından Doçent, 2005 yılında yine aynı daldan Profesörlük ünvanlarını aldı. Strasbourg Üniversitesi (Fransa), Paris Pasteur Enstitüsü (Fransa), Barcelona Autonom Üniversitesi (İspanya), Münih Max-Planck Biyokimya Enstitüsü (Almanya) ve The Morsani College of Medicine, USF (ABD)’de bilimsel araştırmalarda bulundu. HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve 2005-2017 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Biyokimya AB Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen H.Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölüm Başkanı; H.Ü. Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi, Hastane Eczanesi Stajları Koordinatörü ve H.Ü. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Birçok bilimsel dernek ve kuruluşta yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak görev yapmış olup halen İlaç Araştırıcıları ve Uygulayıcıları Derneği (ILADER) Başkan Yardımcısı ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İki yüzden fazla ulusal ve uluslararası yayını, sözlü ve yazılı tebliği; 1980 atıfı; çok sayıda ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve projeleri; sekiz adet ulusal ve iki adet uluslararası ödülü bulunmaktadır. H indeksi 25’dir. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

6. Dr. Nazlı Şencan

Yrd. Doç.Dr. Nazlı ŞENCAN

Üye

1986 TED Ankara Koleji ve 1991 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Aynı afkültede Eczacılık işletmeciliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmüştür. 5 yıl ilaç sanayiinde görev almış, 5 yıl kendi eczanesini işletmiştir. 2004-2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Eczacılık İşletmeciliği ve Sosyal Eczacılık alanında öğretim üyesi olarak görev almış ve bu tarihler arasında ikinci doktorasını Kültürel Antropoloji alanında tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi  PEPIRC (FEFAM=Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Araştırmaları Merkezi) sırasıyla Genel sekreterliği, Müdürlüğü görevleri ve aynı zamanda Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans  Programı Koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yeditepe Üniversitede Eczacılık Müzesinin kurulmasını sağlamıştır. Kısa dönem misafir araştırmacı olarak bulunduğu Philedelphia Temple Üniversitesi “Çıktı Araştırmaları Merkezi” ile ortak çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılından beri ECZAK Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) üyesi ve 2018 sonrası ECZAK sekreteridir. Halen ECZAK Yönetim Kurulu Üyesidir. İnönü Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesinde kısa dönemli öğretim üyesi olarak akademik ders programına katkı sağlamıştır. Prof.Dr.Gulbin Özçelikay ile beraber editörlüğünü yaptığı, konunun duayeni öğretim üyeleri ile beraber yazdıkları “Eczacılık İşletmeciliği” adlı bir uzmanlık ders kitabı bulunmaktadır. 2016 Mart ayı sonrasında Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
7. Pharm. Vedat Eğiilmez

Uzm. Ecz. Vedat EĞİLMEZ

Üye

1952 yılında Ankara’da doğdu. 1974 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden (eski adı ile Anadolu Eczacılık Y. Okulu) mezun oldu. Meslek hayatına yine aynı fakültede Farmasötik Kimya asistanı olarak başladı. 1977-79 yılları arasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde Gıda Kontrol Başkan Yrd. görevinde bulundu. 1980 yılında, Tababet Uzmanlık Sınavını kazanarak Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde Farmakoloji ihtisasına başladı. 1984 yılında farmakoloji uzmanı ünvanını kazandı. 1984-1993 yılları arasında, R.S Hıfzıssıhha Enstitüsünde laboratuvar şefi, farmakoloji laboratuvarları grup başkanı olarak çalıştı. Aynı yıllarda ek görevle; Sağlık Bakanlığı GMP Müfettişi ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyon üyesi ve TSE Sağlık Standartları Hazırlama Grup üyesi görevlerinde bulundu. 1993 yılında Promed İlaç Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kariyerine özel sektörde devam etti. 1997 yılında ise Sanovel İlaç’ta Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı, ardından 2000 yılından itibaren Abdi İbrahim’de  İş Geliştirme, Ruhsatlandırma ve Pazar Erişimi, Medikal ve Ar-Ge Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Ekim 2015’de Abdi İbrahim’den emekli oldu ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasında Kamu ve Akademik İlişkiler Koordinatörü olarak göreve başladı. Halen bu görevinin yanı sıra ECZAKDER ve İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.