ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Değerlendirici Eğitimi Sunumları


Değerlendirici eğitimlerine katılmak üzere başvuruda bulunan değerlendirici adaylarının eğitim öncesinde okumaları önerilen sunum notları aşağıda verilmiştir. 

1- Giriş sunumu

2- Akreditasyon Standartları sunumu

3- Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreci sunumu

4- Öğrenci Değerlendirici sunumu

5- Değerlendirme Sürecinde Tutum - Davranış - Öneriler ,sunumu