ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Kongre/ Sempozyum/ Çalıştay


I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 9-10 Mayıs 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırmızı Salon-Ankara’da gerçekleştirildi.

 


Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi Eğitim Çalıştayı

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından 20 Ekim 2014 Salı günü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) Eğitim Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda katılımcılara akreditasyon sürecinde Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) adına bir yüksek öğrenim kurumundaki eczacılık fakültesinin eğitim programlarını değerlendirecek Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) üyelerinden, eczacılık eğitimi, uygulamaları ve sürekli kalite geliştirilmesi alanlarında değerlendirme yapmaları için gerekli bilgiler sunuldu. Katılımcılar bu süreçte, eğitim programının amaçları; eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde paydaşlarının gereksinimlerinin ne ölçüde dikkate alındığı; eğitim amaçlarını karşılayan program çıktıları, bunlara ulaşmak için kullanılan süreçler ve hedeflenen çıktılara erişildiğinin ne ölçüde değerlendirildiği; eczacılık mesleki eğitim programının gerçekleştirilmesinde ve kalitesinin iyileştirilmesinde kurumsal örgütlenme ve yönetime, akademik programa, öğrencilere, öğretim kadrosu ve yöneticilere, tesisler ve öğrenme kaynaklarına ait altyapı ve mali kaynaklara ilişkin ECZAK standartlarını karşılama durumunu değerlendirebilmelerine yönelik bilgi aktarımında bulunuldu.


ECZAK- ÖDRE ve DİZE Eğitim Çalıştayı

ECZAK ÖDRE ve DİZE Eğitim Çalıştayı, 23 Haziran 2015 Salı günü Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yapıldı. ECZAK Başkanı Prof. Dr. Sevim ROLLAS’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, ECZAK Genel Sekreteri Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL ve Başkan Prof.Dr.Sevim ROLLAS’ın sunumları ile devam etti. Çalıştaya katılan DEK, DİZK ve ÖDRE üyeleri örnek öz değerlendirme raporlarını değerlendirilerek uygulama yapma imkanı buldular.


DİZE Eğitim Çalıştayı

ECZAK değerlendirme ve Eğitim Komisyonu (DEK) tarafından, 17 Kasım 2015 tarihinde DİZE Eğitim Çalıştayı Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlendi. DEK Başkanı Prof. Dr. Belma Gümüşel’in açılış konuşması ve sunumu ile başlayan çalıştay, DEK Üyeleri Doç.Dr. Asiye Meriç ve Yrd.Doç.Dr. Nazlı Şencan’ın sunumları ile devam etti. Çalıştaya katılan DİZK ve DİZE üyeleri ile karşılıklı tartışma imkanı bulundu ve değerlendirmeler yapıldı.