ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim-içi gerçekleştirildi.


Mart-2020 döneminde yapılması plananan ECZAKDER Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim-içi eğitim modülü şeklinde başarıyla gerçekleştirildi. Eğitimin ilk gününde Değerlendirici Eğitimi almak üzere başvuran öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme sunumları yapıldı. ECZAK Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) Başkanı Prof. Dr. Neşe Kırımer ve DEK üyeleri tarafından hazırlanan ve ECZAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sedef Kır'ın katkılarıyla web ortamına uyarlanan sunumlar yaklaşık 3 saat süren eğitim boyunca aşağıda isimleri yer alan DEK üyeleri tarafından dinleyicilere güncel örnekler üzerinden aktarıldı. 17 öğretim üyesinin yanısıra ECZAKDER Yönetim Kurulu, ECZAK Kurulu ve alt komisyonundaki üyelerin de dinleyici olarak katıldığı eğitimin açılış konuşması ECZAK Başkanı Prof. Dr. Seçkin Özden tarafından yapıldı. Teknik koordinasyonunu ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Web sayfası sorumlusu Prof. Dr. Mesut Sancar'In üstlendiği eğtimin son bölümünde öğretim üyelerinden gelen sorular Prof. Dr. Neşe Kırımer ve ECZAKDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Benay Can Eke tarafından cevaplandı. Ayrıca eğitimi değerlendirmek üzere ECZAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazlı Şencan tarafından hazırlanan online anketin tüm katılımcılar tarafından doldurulması istendi. 

Eğitimin ikinci günü Öğrenci Değerlendirici adaylarına yönelik 2 saatlik bir eğitim verildi. Akredite olmuş eczacılık fakültelerinden başvuran 14 öğrencinin katıldığı bu eğitimin açılış konuşması ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. Sevim Rollas tarafından yapıldı. Eğitim boyunca, değerlendirme ekiplerine katılacak olan öğrencilerin akreditasyon felesefesini kavramaları ve etik ilkeler doğrultusunda değerlendirmelerin nasıl olması gerektiği yine güncel örnekler üzerinden aktarıldı. İki günlük yoğun çevrim-içi eğitim programı başkanların iyi dilek temennileri ile sona erdi. 

SUNU/ Tarih ve Saat

8 Eylül 2020 Saat 10.00-13.00

Öğretim Üyesi ve Eczacı Değerlendiriciler

9 Eylül 2020 Saat 10.00-13.00

Öğrenci Değerlendiriciler

1. Giriş

Prof. Dr. Neşe KIRIMER

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

2. Akreditasyon Standartları

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Prof. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU

3. Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreci

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

4. Öğrenci Değerlendirici

Prof. Dr. Şule RABUŞ

Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

5. Değerlendirme Sürecinde Tutum, Davranış ve Öneriler

Dr. Öğr.Üyesi Nazlı ŞENCAN

Prof. Dr. Neşe Kırımer

 

 

 

Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim-içi gerçekleştirildi.