ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 2. Olağan Genel Kurulu


Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) 2. Olağan Genel Kurulu, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15.00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü aynı yer ve saatte olacaktır. 

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu 

2. Başkanlık Divanı seçimi 

3. Yönetim Kurulu raporunun okunması 

4. Denetleme Kurulu raporunun okunması 

5. Yönetim Kurulu raporunun görüşülerek ibra edilmesi 

6. Denetleme Kurulu raporunun görüşülerek ibra edilmesi 

7. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması

9. Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi 

10. İstek ve temenniler

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  2. Olağan Genel Kurulu