3. Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

3. Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)    3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/08/2021 tarihinde aşağıda yazılı olan adreste ve aşağıdaki gündemle; çoğunluk  sağlanamaması durumunda 07/09/2021  tarihinde   aynı yerde nisapsız  olarak yapılacaktır.  Katılımınızı rica ederiz. 

Yer :  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu
Saat:  11.00

Toplantı Gündemi
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı seçimi
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
5. Yönetim Kurulu raporunun görüşülerek ibra edilmesi
6. Denetleme Kurulu raporunun görüşülerek ibra edilmesi
7. Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi
8. Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
9. Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi
10. İstek ve temenniler