Covid-19 Pandemisi nedeniyle alınan erteleme kararları

Covid-19 Pandemisi nedeniyle alınan erteleme kararları
Covid-19 Pandemisi nedeniyle alınan erteleme kararları

06 Ocak 2021 tarihinde akreditasyon süresi sona erecek olan ve 2020 Ocak’ta tekrar başvuruda bulunan eczacılık fakültelerinin eğitim programı akreditasyonlarının 06 Ocak 2022  tarihine kadar uzatılmasına, değerlendirmenin önceden belirlenen beş yılı (2015-2020) kapsamasına ve uzatılan yıla (2021) ait faaliyetlerin ara değerlendirmede dikkate alınmasına karar verilmiştir. Akreditasyon süresi uzatılan fakültelerin ÖDR’lerini en geç 31 Ocak 2021 tarinine kadar ECZAKDER’e göndermelerine karar verilmiştir.

Ocak 2020 de ilk kez başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen programın ÖDRE tarafından değerlendirilmesine ve ÖDR’sinin uygun bulunması halinde DİZE seçilmesine, ÖDR son teslim tarihinin 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılması nedeniyle Şubat 2021 de saha ziyareti yapılmasına; ancak mevcut durumun devam etmesi halinde saha ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.