ECZAKDER Başkanı ve Başkan yardımcısı YÖKAK TOPLANTISINA KATILDI.

ECZAKDER Başkanı ve Başkan yardımcısı YÖKAK TOPLANTISINA KATILDI.
ECZAKDER Başkanı ve Başkan yardımcısı YÖKAK TOPLANTISINA KATILDI.

ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN ve Başkan yardımcısı Prof. Dr. Sema BURGAZ, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen ulusal akreditasyon kuruluşlarının katılımıyla 17.01.2022 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında "Dönüşen Dünyada Yükseköğretim" temalı çevrimiçi toplantıya katıldılar. Toplantıda, kuruluşların değişim yönetimine ilişkin uygulama örnekleri hakkında tecrübelerinin paylaşıldığı kısa konuşmalar yapıldı.

Toplantıda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve Başkan yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM yaptıkları açılış konuşmalarında ülkemizdeki üniversitelerde program akreditasyon oranının henüz % 8.5-10 civarında olduğu ve beklenen düzeyde olmadığını, program akreditasyonunun daha görünür olması için uygulamalara yansıtılması gerekliliğinden bahsettiler. Değişim Yönetimi konusunda YÖKAK’ ın bazı uygulamalarının yeni sürümlerini ortaya koyduklarını belirttiler.

Toplantıya katılan M. Seçkin ÖZDEN ve Sema BURGAZ, kalitenin,kurum kültürü haline gelmesinde öncülük eden tüm çabaları için YÖKAK’a teşekkür ettikten sonra, Sema BURGAZ, değişim yönetimi konusunda ECZAKDER’in uygulama örneklerini aşağıdaki şekilde özetledi:

1)ECZAKDER, Covid 19 Pandemi sürecinde değişim yönetimi kapsamında yapılan  çalışmalardan biri olan kritik süreçlerin değişimi  konusunda aşağıda belirtilen  uygulamaları yapmıştır:

  • Fakültenin uzaktan eğitim alt yapısı ve gerekli teknolojilere  sahip olması gerekliliği- iki standardımıza eklendi ve Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları ( Revizyon 5) gerçekleştirildi.
  • Ocak 2020 döneminde ilk kez başvuru yapan fakültelerin uzaktan değerlendirme veya karma (yüz yüze ve uzaktan) değerlendirme yöntemleri esas alınarak Uzaktan Değerlendirme Ziyareti Kılavuzu -04.01.2021 (Sürüm 2.0) hazırlanmıştır.
  • Buna göre Mart 2021-Aralık 2021 arasında toplam 11 fakültemiz, bir tanesi karma olmak üzere, uzaktan değerlendirme ziyaretleri ile değerlendirilmiştir.

2)7-19 Kasım 2021 tarihleri arasında 3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon kongresi, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlendi. 700 paydaşımızın kayıt yaptırdığı bu kongrede (7 oturum/2 panel/15 sözlü ve 41 poster bildirisi) ‘Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler’ oturumunun kritik süreçlerin değişimi konusunda yapılacak çalışmalar için farkındalık yarattığı düşünülmektedir.

3) Değişim yönetimi kapsamında yapılan  diğer çalışmalardan biri olan  yetkinliklerde gelişme konusunda da pandemi döneminde ECZAKDER,değerlendirici havuzunu arttırmak amacıyla öğretim üyesi ve öğrenciler için ayrı ayrı değerlendirici eğitimlerini çevrim içi olarak gerçekleştirmiştir.