ECZAKDER CEENQA’nın 2023 Yılı İlk Toplantısında...

ECZAKDER CEENQA’nın 2023 Yılı İlk Toplantısında...
ECZAKDER CEENQA’nın 2023 Yılı İlk Toplantısında...
Üyesi olduğumuz CEENQA’nın iki ayda bir yapılan toplantılarından 2023 yılının ilk toplantısı 18.01.2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve CEENQA’ya üye kuruluşlardan 40 katılımcı yer aldı.

Üyesi olduğumuz CEENQA’nın  iki ayda bir yapılan toplantılarından 2023 yılının ilk toplantısı  18.01.2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve CEENQA’ya üye kuruluşlardan 40 katılımcı yer aldı.  

Bu toplantıya ECZAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seçkin Özden, Genel Sekreter Prof. Dr. Benay Can Eke, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Apikoğlu, ECZAKDER alt çalışma grubu Uluslararası Faaliyetleri Geliştirme Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Aysun Pabuççuoğlu ve Prof. Dr. Sibel Süzen katıldılar.

Toplantı CEENQA Başkanı Franci Demsar tarafından açıldı ve Yönetim Kurulu raporu okundu. Ardından Kazakistan Akreditasyon Ajansı moderatörlüğünde üç konuşmacı aşağıda belirtilen konularda sunumlarını gerçekleştirdiler:

  1. Romanya Yükseköğretimde Kalite Güvence Ajansı; ARACIS’den bir konuşmacı (Simone Lache) doktora çalışmalarının akreditasyonu ve değerlendirilmesinin analizi ile ilgili bilgiler verdi.
  2. Türkiye’den Öğretmenlik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal; EPDAD’da yeni bir gelişme olarak akreditasyon sürecinin dokümantasyonunun dijital sistem üzerinden yapılmasıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.
  3. European Network for Academic Integrity’den  Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Salim Razı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin koordinatörü olduğu FAITH projesi (Facing Academic Integrity Threats) konusunda bilgiler verdi.

Toplantı, CEENQA’nın 9-10 Haziran 2023’de Astana, Kazakistan’da gerçekleştireceği “General Assembly and Workshop” toplantısında gerçekleştirilecek sunumlar ve workshop için görüş alışverişi yapılması ile  sona erdi.