PUBLICATION

PUBLICATION

Review:

  • Rollas S., Ülkemizdeki Akreditasyon Kuruluşları ve Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Çalışmaları, MİSED 31-32, 47-52 (2013).