IV. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

IV. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) ve eczacılık fakültelerimizin işbirliği ile 2 yılda bir düzenlenen kongre serisinin dördüncüsü, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 25-26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kongremizin hedefi, eczacılık eğitimi ve akreditasyonundaki yeni gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak, kalite kültürünü yaymaktır.

Kongremiz ‘Öğrencisinden Öğretim Üyesine Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Farkındalığı’ ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

Eczacılık eğitiminde akreditasyon çabalarının, iç ve dış paydaşlarımızın eğitim kalite kültürünü benimsenmesine katkıları irdelenecektir.

Kongremizin genel çerçevesini,

  • Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ile ECZAKDER ve eczacılık fakültelerinin iletişimi, işbirliği, etkileşimleri,
  • Eczacılık fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim kalitesi ve akreditasyonunda farkındalığı, girişimciliği, katılımcılığı ve beklentileri,
  • İlaç Endüstrisinin eczacılık eğitimindeki paydaşlığının boyutları,
  • Akredite eczacılık fakültesi mezunlarımıza kamu ve özel sektör işverenlerinin bakışı,
  • Küresel salgınla yaygınlaşan uzaktan eğitim uygulamalarının eğitim akreditasyonu bağlamında irdelenmesi oluşturacaktır.

Kongremize meslektaşlarımızı, lisans, lisansüstü öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan bütün paydaşlarımızı bekliyoruz.

 “IV. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ile ilgili bilimsel program ve bildiri koşullarına ECZAKDER internet sayfasından (www.eczakder.org.tr/) erişilebilecektir. Katılımınız ortak hedefimize ulaşmamızda destek verecektir.