Prof. Dr. Sevim Rollas

Prof. Dr. Sevim Rollas

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’nden Lisans derecesini, 1974’de Farmasötik Kimya Kürsüsün’nden Doktora derecesini, 1980’de doçent unvanını aldı 1984 yılında M.Ü. Eczacılık Fakültesi’nde göreve başladı. 1988’de profesör unvanını aldı.

M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü (1998-2008), Eczacılık Fakültesi Dekanı (2008-2012), M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi yürütücü sekreterliği ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Stratejik Plan Komisyonu, Mevzuat Komisyonu üyeliği ve Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Türk Eczacıları Birliği 2010 yılı Bilim Ödülü aldı. Şubat 2012 yılında emekli oldu. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) başkanı olarak (2011-2014) ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) başkanı olarak görev yaptı (2014-2021). Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Takım Başkanı değerlendirici olarak görev aldı

(2017-2019). Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 130’un üzerinde makalesi çok sayıda atıf aldı (Scopus: h faktörü 30). PLOS Biology dergisinde yayımlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.