Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU

Dr. Ecz. N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanı