Hakkımızda

Hakkımızda

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ECZAKDER, Ankara Valiliğinin 09.05.2014 gün ve 132/40 sayılı yazısıyla kabul edilmiş olan Tüzüğü ile Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) öncülüğünde  kurulmuş; I. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2014 tarihinde Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yapılan seçimde Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyeleri belirlenmiştir. İlk Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Sevim Rollas (Başkan), Prof. Dr. Levent Üstünes (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Belma Gümüşel (Genel Sekreter ve Sayman), Prof. Dr. Seçkin Özden (üye) ve Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (üye) seçilmişlerdir. Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Serpil Nebioğlu, Prof. Dr. Sedef Kır ve Prof. Dr. Sema Burgaz seçilmiştir.

ECZAKDER Tüzüğü, 22.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında güncellenmiş ve Ankara Valiliği tarafından 04.07.2017 tarihinde onaylanarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda ECZAKDER Yönetim Kurulu’nun üye sayısı 7  kişi olmuştur.

ECZAKDER, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından değerlendirilmiş ve 25 Aralık 2014 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında, 2 yıl tescil edilmiştir. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 26 Aralık 2018 tarih itibariyle Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almıştır.

28 Mayıs 2018 tarihinde ECZAKDER İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

ECZAKDER tarafından hazırlanan ve 02.10.2020 tarihinde YÖKAK'a iletilen, 2018-2020 yılları arasını kapsayan değerlendirme raporunu inceleyen YÖKAK, 11.11.2020 tarihli toplantısında Kalite Tescil Belgesi'nin süresini 5 yıl daha uzatmıştır.

ECZAKDER’in temel görevleri;

  • Eczacılık eğitimi programlarını değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
     
  • Türkiye'de eczacılık eğitiminin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
     
  • İlaç ve sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri uygulayabilen, etik değerlere bağlı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli eczacılar yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyini ileri götürmek.

ECZAKDER Organizasyon Şeması

tanıtım filmi