Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Türkiye’de eczacılık eğitiminin uluslararası eğitim kalitesinde sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaç edinen Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (ECZAKDER)  kendisini sürekli geliştirerek, eczacılık eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi konusundaki yaklaşımlarını ve beklentilerini karşılamaya  açıktır. ECZAKDER en üst seviyede kaliteli hizmet vermek için aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Kalite güvencesine yönelik tüm etkinliklerini, politika ve süreçlerini kararlar ve raporlar için ölçütlerini yayınlama konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirir.

Katılımcılık: Tüm paydaşların görüş ve önerileri ilgili süreçlerde değerlendirilir.

Bağımsızlık: Üçüncü tarafların etkisi olmaksızın bağımsız ve özerk şekilde faaliyet gösterir.

İşbirliğine açık olmak: Ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurar ve geliştirir.

Yenilikçi olmak: Etkinliklerinin kalitesini sürdürmek ve yükseltmek için yenilikleri takip eder ve sürekli öğrenir.

Değer yaratma: Hizmet verdiği kurumlara ve paydaşlarına katma değer sağlayacak etkinliklerde bulunur; eğitimin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileşmesi için çalışır.

Saygılı ve güvenilir olma:  Paydaşlarına karşı süreçler ve süreçlerin çıktısı konusunda sorumluluk sahibidir. Çalışanları ve gönüllüleri hizmet verilen kurumlarla saygılı ve etik davranış çerçevesinde bir ilişki kurar ve sürdürür.

tanıtım filmi