Kongre/ Sempozyum/ Çalıştay

Kongre/ Sempozyum/ Çalıştay
 • I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

  Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliği ile 9-10 Mayıs 2016 tarihlerinde I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Kırmızı Salon Ankara’da gerçekleştirildi.

  Kongrenin ilk oturumunun davetli konuşmacısı YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal  konuşmalarında Türk Yükseköğretiminde kalite güvencesinden ve akreditasyon süreçlerinden behsetti. Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu moderatörlüğünde gerçekleitirilen panelde ulusal akreditasyon ajanslarının temsilcileri yükseköğretimde akreditasyon süreçleriyle igili deneyimlerini aktardılar. 

  Kongrede eczacılık eğitimininn güçlü ve zayıf yönleri, akredite edilen fakülteler, eczacılık eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri, kamu ve endüstrinin eczacılık eğitiminden beklentileri, dünyadan örnekler, eczacılık eğitiminde yeni ufuklar, eğitimde stajın yeri ve sorunları, öğrencilerin akreditasyon sürecine bakışları gibi güncel konu başlıkları detaylarıyla paylaşıldı. 

   

 • 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

  Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) tarafından kurulan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)  ve tüzel kişilik kazanmak amacıyla kurulan Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER), eczacılık eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de eczacılık eğitiminin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, eczacılık eğitimindeki yeni gelişmeleri ve ülkemizdeki yükseköğretimde akreditasyonla ilgili gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak,  kalite kültürünü yaymak amacıyla 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Salon Anadolu'da  gerçekleştirilmiştir.

  Kongre sonuç bildirgesine erişmek için tıklayınız.

 • 3. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

  III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 17-19 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Eczacılık eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de eczacılık eğitiminin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen ECZAKDER ile Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği kongreye akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler, eczacılar ve sektör temsilcileri de ilgi gösterdi. Eczacılık eğitimindeki yeni gelişmeleri ve yükseköğretimde akreditasyon sürecini paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak ve kalite kültürünü yaymak amacıyla düzenlenen kongrede 7 oturum ve 2 panelde toplam 15 sözlü ve 41 poster bildirisi sunuldu.

   

  Kongre Özet Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.

  Kongre Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.

  Kongre Bilimsel Programı için tıklayınız. 

  Kongre Sözlü Bildiri Programı için tıklayınız. 

  Kongre Poster Bildiri Programı için tıklayınız. 

  Kongrenin 1. gün fotoğrafları için tıklayınız. 

  Kongrenin 2. gün fotoğrafları için tıklayınız. 

  Kongrenin 3. gün fotoğrafları için tıklayınız. 


 

Eğitim Çalıştayları ve Sempozyumlar

 • 19-20 Nisan 2012: Sağlık Bilimleri Eğitiminde Temel Standartlar ve Akreditasyon Süreci Sertifika Programı, İstanbul
 • 03 Mayıs 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 15 Mayıs 2013: Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef: Akreditasyon Sempozyumu, Ankara
 • 31 Ekim 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 04 Şubat 2014: Fakülte Bilgilendirme Ziyareti Çalıştayı, Ankara
 • 25 Nisan 2014: Değerlendirme ve Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 26 Mayıs 2014: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 18 Temmuz 2014: ÖDR Değerlendirme Eğitim Çalıştayı , Ankara
 • 20 Ekim 2014: ECZAK Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 21 Nisan 2015: Değerlendirme ve İzleme Ziyaretleri Genel Değerlendirme Toplantısı, Ankara
 • 23 Haziran 2015: ÖDRE ve DİZE Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 17 Kasım 2015: DİZE Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 14-16 Kasım 2017: Akreditasyon Ön Bilgilendirme Eğitimi, Sivas
 • 1 Aralık 2017: DİZE ve ADİZE Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 5 Aralık 2017: DİZE ve ADİZE Eğitim Çalıştayı, İstanbul
 • Mart 2018, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgilendirme Eğitimi, İstanbul
 • Mart 2018, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgilendirme Eğitimi, Trabzon
 • Mart 2018, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgilendirme Eğitimi, KKTC
 • 12 Kasım 2018 DİZE ve ADİZE Eğitim Çalıştayı, İstanbul
 • 19 Kasım 2018 DİZE ve ADİZE Eğitim Çalıştayı, Ankara
 • 9 Mart 2020, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgilendirme Eğitimi
 • 8 Eylül 2020, Öğretim üyeleri için çevrim içi değerlendirici eğitimi
 • 9 Eylül 2020, Öğrenciler için çevrim içi değerlendirici eğitimi
 • 1 Mart 2021, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Bilgilendirme Eğitimi, Çevrimiçi
 • 3 Mart 2021, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Bilgilendirme Eğitimi, Çevrimiçi
 • 4 Mart 2021, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Bilgilendirme Eğitimi, Çevrimiçi
 • 5 Mart 2021, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Bilgilendirme Eğitimi, Çevrimiçi
 • 11 Mart 2021, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Bilgilendirme Eğitimi, Çevrimiçi
 • 29 Nisan 2021, Öğretim üyeleri  ve öğrenciler için  çevrim içi değerlendirici eğitimi
 • 9 Eylül 2021, Uzaktan değerlendirme için çevrim içi ileri düzeyde ‘’Değerlendirici Eğitimi II"
 • 25 Eylül 2021, Değerlendirici Öğrenci Eğitimi, Çevrimiçi
 • 2 Ekim 2021, Değerlendirici Öğrenci Eğitimi, Çevrimiçi