Değerlendirici Eğitimi Sunumları

Değerlendirici Eğitimi Sunumları
 • Nisan - 2022 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

  Prof. Dr. Seçkin Özden Açılış Konuşması - Eğitimde Akreditasyon sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

  Giriş sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

  Standartlar sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

  Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

  Öğrenci Değerlendirici sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

  Davranış-Tutum-Öneriler sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.

 • Eylül - 2021 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

  9 Eylül, 25 Eylül ve 2 Ekim 2021 tarihlerinde 3 defa tekrarlanan değerlendirici eğitimlerine ait sunum dosyaları aşağıda verilmiştir. 

  ECZAK-DİZE Süreçleri sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Akreditasyon Standartları sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Uzaktan Eğitim ve Etik İlkeler sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

 • Nisan 2021 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

  Giriş Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Standartlar Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Öğrenci Değerlendirici Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Davranış-Tutum-Öneriler Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

 • Ağustos - 2020 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

  Giriş sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Akreditasyon Standartları sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreci sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Öğrenci Değerlendirici sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

  Değerlendirme Sürecinde Tutum-Davranış ve Öneriler sunum dosyasını indirmek için tıklayınız.