Nisan 2021 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

Nisan 2021 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

Giriş Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Standartlar Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Öğrenci Değerlendirici Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Davranış-Tutum-Öneriler Sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

tanıtım filmi