Misyon & Vizyon ve Amaçlar

Misyon & Vizyon ve Amaçlar

Misyon

Eczacılık alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine, güncel bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda eczacılık eğitiminin geliştirilmesine, eczacılık fakültelerinin eczacılık mesleği ve faaliyetlerinde yetkinlik kazandırmasına katkı sağlamaktır. 

Vizyon

Uluslararsı düzeyde tanınan saygın bir akreditasyon kuruluşu olmaktır. 

Amaçlar

  • Eczacılık eğitim programlarını akredite etmek ve belgelendirmek
  • Eczacılık eğitim programlarının akreditasyonu için standart ve kılavuzları oluşturmak
  • Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi  İlke ve Standartları (ESG) ile uyumlu olmak
  • Akredite olmuş Eczacılık Fakülte’lerindeki eğitim kalitesinin sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini teşvik etmek
  • Kendisini sürekli geliştiren bir kuruluş olmak
  • Aktivitelerini kamuoyu ile paylaşmak
  • Kaynaklarını  en iyi şekilde yönetmek
tanıtım filmi