Ağustos - 2020 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

Ağustos - 2020 Değerlendirici Eğitimi Sunum Dosyaları

Giriş sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Akreditasyon Standartları sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreci sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Öğrenci Değerlendirici sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

Değerlendirme Sürecinde Tutum-Davranış ve Öneriler sunum dosyasını indirmek için tıklayınız. 

tanıtım filmi