Yayınlar

Yayınlar

Derleme:

 • Rollas S., Ülkemizdeki Akreditasyon Kuruluşları ve Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Çalışmaları, MİSED 31-32, 47-52 (2013).

Bildiriler:

 • Rollas S., Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Çalışmaları. “Eczacılık Eğitiminde Gelişmeler ve Akreditasyon” 11. Türk Eczacıları Birliği Kongresi’nde 5. Oturum. 20-Ekim-2012 Ankara
   
 • Koçer-Gümüşel B. National Accreditation Board for Pharmacy Education in Turkey, European Association of Faculty of Pharmacy Annual Conference 2013, 16-18 May 2013, Ankara
   
 • Koçer-Gümüşel B, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu ve Akreditasyon Süreci, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul
   
 • Kır S., Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Akreditasyon Standartları, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul
   
 • Rollas S., Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Çalışmaları. Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef Akreditasyon 15 Mayıs 2015 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara
   
 • Özden S., Eczacılık Lisans Eğitim Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları   Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef Akreditasyon 15 Mayıs 2015 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara
   
 • Üstünes L., Eczacılıkta Yeterlilik Standartları. Eczacılık Yeni Hedef Akreditasyon 15   Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara
   
 • Rollas S.,  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon  Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18-Mayıs, İstanbul
   
 • Rollas, S., Kalite Güvence Standartları: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Deneyimi.    Panel III: Yükseköğretimde Kalite  Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış.  1.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara
   
 • Rollas, S., Yükseköğretim Programlarının Akreditasyonu Sürecinde Akreditasyon Ajanslarımız. Panel 1. I Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara
   
 • Koçer- Gümüşel B, Eczacılık Eğitiminin Güçlü ve Zayıf Yönleri: Akredite Olan Fakültelere Bakış, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara. İndirmek için tıklayınız
 •  
 • Abacıoğlu N, Dünyada Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara.
   
 • Koçer- Gümüşel B, S.Özden, N. Abacıoğlu, S. Rollas. Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Yapısı, Çalışmaları ve Akreditasyon Süreci, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara.
   
 • Koçer- Gümüşel B, Akreditasyon Sürecinin Eczacılık Fakültelerine Kazandırdıkları: Genel Durum Değerlendirmesi, II. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 10-11 Mayıs 2016, Eskişehir İndirmek için tıklayınız.