Prof. Dr. Benay CAN EKE

Prof. Dr. Benay CAN EKE

1982 yılında lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden aldıktan sonra 1983 yılında aynı fakültenin Farmasötik Toksikoloji AD’da araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1986 ve 1992 yılında yüksek lisans ve doktora derecelerini bu bölümden aldı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 1997’de  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Doktora sonrası çalışmaları için ABD, New York, Rochester Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı'nda (1992-1993) burslu olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyon üyesi olup, Disiplinlerarası Adli Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.  

Türk Toksikoloji Derneği Başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra,  EUROTOX, IUTOX, gibi uluslararası kuruluşlar ve Ankara Farmasötik Bilimler Derneği üyesidir. 2011 yılından bu yana ‘’Avrupa Kayıtlı Toksikolog  (European Registered Toxicologist , E.R.T.) unvanına sahiptir.  Halen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu, TAPDK  ve TİTCK- GBTÜ Komisyon üyesi olarak görev yapmakta ve ECZAKDER Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir.. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri mevcuttur.