YÖKAK Paydaş Toplantısı

YÖKAK Paydaş Toplantısı
YÖKAK Paydaş Toplantısı
YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunmak ve 2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nu paylaşmak için 4 Ocak 2023 Çarşamba günü bir çevrim içi paydaş toplantısı gerçekleştir

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunmak ve 2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu'nu paylaşmak için 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te düzenlenen paydaş toplantısına YÖKAK’ın daveti üzerine ECZAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedef KIR katılmışlardır.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin KAR’ın açılış konuşması ile başlayan, akreditasyon kuruluşlarının Başkan ve Kurul Başkanları ile YÖKAK temsilcilerinin katıldığı toplantıda rapor bağlamında tescil belgesi alan kuruluşların gelişime açık yönleri sunulmuştur. Bu sunumda stratejik plan hazırlanmasında eksiklikler, farklı dilde web sayfası olmaması, tutarlılık çalışmalarına ilişkin sonuçların somutlaştırılmaması ile itiraz ve şikayetlerde üçüncü tarafların yer almaması 2 veya 5 yıllık tescil belgesi alan kuruluşlarda en fazla karşılaşılan eksiklikler olarak belirtilmiştir. Daha sonra paydaşların görüşlerinin alındığı kısımda; akreditasyon ücretlendirme politikası, tematik rapor hazırlanmasında önemli hususlar, akreditasyon kuruluşların vergiden muaf olup olamayacakları, akreditasyon raporlarının açıklaması, dijitalleşmeden beklenenler, programların kendi stratejik planlarının bulunması gerekliliği, başvuru yapan programların bağlı oldukları üniversitelerin bütçesinde akreditasyon kaleminin oluşturulması yönünde dilek ve temennilerde bulunulmuş, farklı akreditasyon kuruluşları bu konulardaki uygulama ve görüşlerini belirtmişlerdir. ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN’de konuşmasında değerlendirmelerde stratejik plan istenmediğini amaç ve hedeflerin saptanmış, performans göstergelerinin belirlenmiş ve bunların üniversitenin stratejik planı ile uyumlu olduğunun gösterilmiş olmasının beklendiğini, az sayıda eczacılık fakültesi olması nedeniyle ücretlendirme politikasında değişiklikler yapılmasının zorunluluğunu ve ECZAKDER Tematik Raporu (2021)’nun web sayfasında yayımlanmış olduğunu vurgulamıştır. Görüşmeler sonucunda ücretlendirme hususunda YÖKAK tarafından bir yönerge çıkarılana kadar akreditasyon kuruluşlarının başvuru yapan fakülte ile yaptıkları sözleşmeye göre hareket edebilecekleri, uyguladıkları sistemle devam edebilecekleri belirtilmiştir.