2019 Yılı Akreditasyon Kuruluşları Genel Değerlendirme Raporu

2019 Yılı Akreditasyon Kuruluşları Genel Değerlendirme Raporu
2019 Yılı Akreditasyon Kuruluşları Genel Değerlendirme Raporu

2019 yılında Türk Yükseköğretim Sistemi’nde gerçekleştirilen program akreditasyonu faaliyetlerinin ve akreditasyon kuruluşlarının değerlendirilmesini içeren rapor Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun web sayfasında yayımlanmıştır. 2019 Yılı Akreditasyon Kuruluşları Genel Değerlendirme Raporu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/AkreditasyonKilavuz1.0/2019GenelDegerlendirme.pdf