Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi yapıldı.

Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi yapıldı.
Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi yapıldı.

Mart-2020 döneminde yapılması plananan ECZAK Değerlendirici Eğitimleri Covid-19 pandemisi nedeniyle 8-9 eylül 2020 tarihinde uzaktan eğitim modülü şeklinde yapılmıştır. Bu eğitimlere katılmak üzere başvuruda bulunan değerlendirici adaylarının eğitim öncesinde okumaları önerilen sunum notları Eğitim Etkinlikleri menüsüne eklenmiştir. 

Program akışı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 

SUNU/ Tarih ve Saat

8 Eylül 2020 Saat 10.00-13.00

Öğretim Üyesi ve Eczacı Değerlendiriciler

9 Eylül 2020 Saat 10.00-13.00

Öğrenci Değerlendiriciler

1. Giriş

Prof. Dr. Neşe KIRIMER

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

2. Akreditasyon Standartları

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Prof. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU

(2. Sunum çok kısaca özetlenecek)

3. Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreci

Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN

4. Öğrenci Değerlendirici

Prof. Dr. Şule RABUŞ

Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

5. Değerlendirme Sürecinde Tutum, Davranış ve Öneriler

Dr. Öğr.Üyesi Nazlı ŞENCAN

Prof. Dr. Sulhiye YILDIZ